climatewall03002014.gif

PIR

Övre bilden visar en brandtest enligt EN 11925-2. Här konstateras att lågan mot PIR-isoleringen är självslocknande och ingen brandspridning sker.

På nedre bilden kan vi konstatera att PIR-isoleringen tål brand/värme mycket bra. PIR-isoleringen kan också användas på tak och tätas med smält asfalt.


Tillverkning av PIR isolering är 100 % fri från CFC och H/CFC, och är därför en icke-ozonnedbrytande produkt som inte bidrar till den globala uppvärmningen.

PIR är en s.k. ergonomisk isoleringen som är upp till 90 % lättare än mineralull för samma termiska resistans.

Jämfört med andra befintliga isoleringsmaterial har PIR den lägsta förbrukningen av råvaror, men uppnår samma isoleringsvärde (mineralull, kräver till exempel 10 gånger mer vikt i råvaror).

Mycket hög brandsäkerhet.

14 cm PIR-isolering motsvarar 24 cm mineralull.

En betydande del av de råvaror som används i tillverkningen av PIR är av förnybar (återvunnet) natur.

Hög dimensionsstabilitet, form retention och kompressionsresistens
CLIMATEWALL använder PIR. Fast polyuretanskum (PIR) är ett av de mest effektiva högpresterande isoleringsmaterialen som möjliggör mycket effektiva energibesparingar med minimal utrymmesanvändning. PIR är en plast med slutna celler.
Några av fördelarna är:

- ISOLERING

Tryck för mer information om PIR
climatewall03002001.jpg
Klicka på bilden nedan för att titta på en brandtest med PIR - ISOLERING
(öppnas i nytt fönster)