CLIMATEWALL

Trenden att marknadsföra energisnåla hus och att vara miljömedveten ligger i tiden. För att möta kundernas krav finns olika vägar att gå. Det vanligaste sättet är att mer och mer isolering gör att väggarna blir tjockare och tjockare. Kraftiga träreglar gör att konstruktionen blir tung och köldbryggor uppkommer där trä används. Runt fönster och dörrar samt vid bottenplattans ytterkant är ofta köldbryggorna/kallraset som störst.
CLIMATEWALL – den moderna ytterväggen, med sin unika patenterade uppbyggnad löser många av de problem den konventionella byggtekniken har.
Läs vidare och bli övertygad!
Huvuddelen av väggens isolering består av PIR. På PIR-isoleringens (4) båda sidor limmas skivmaterial (3 och 5). Detta ger en mycket formstabil konstruktion.
Skivmaterialet ger också en mycket bra infästning av väggens utsida (1 och 2) och regelstommen (6) på insidan. På grund av PIR-isoleringens goda isoleringsegegenskaper kan väggens tjocklek minskas utan att isoleringsgraden (U-värdet) försämras.
Väggelementens PIR-skarvar skumfogas, för att PIR-isoleringen skall bilda ett homogent skal runt hela väggkonstruktionen. Mot bottenplattan skumfogas utrymmet mellan bottenplattans cellplast och väggkonstruktionens PIR-isolering.
För ökad täthet läggs både ut- och insidans konstruktion förskjutna gentemot PIR-skalet.
PIR-skalet runt husets hela vägg-konstruktion garanterar att det inte blir några köldbryggor och blir dessutom en mycket tät konstruktion.
DEN MODERNA YTTERVÄGGEN
VÄGGENS HOMOGENA SKIKT
Innanför det homogena PIR-skalet kommer regelstommen. I denna del av väggkonstruktionen kan elektricitet och installation av vatten och avlopp göras som i en konventionell vägg.
Eftersom PIR-isoleringen utgör en stor del av väggkonstruktionen kommer regelverket att hamna 15–20 cm in på bottenplattan. Det är i regelkonstruktionen som husets laster hamnar. Detta möjliggör en mycket bättre kantisolering av bottenplattan än vid konventionell byggteknik.
Med vår väggkonstruktion kan kantelementen isoleras till 15–20 cm tjocklek, beroende på vilken isolerinsgrad (PIR-skalets tjocklek) som väljs.
Regelstommens insida kläds med OSB-skiva och gips. OSB-skivan ger ökad stabilitet och enkel uppsättning av tavlor med mera på väggarna.
Utsidan av CLIMATEWALL kläds med valfri panel.
VÄGGENS REGELSTOMME

  1. Ytterpanel
  2. Spikläkt 28 x 70 mm
  3. Skivmaterial som är limmad på PIR-isoleringen
  4. PIR-isolering (se egenskaper nedan)
  5. Skivmaterial som är limmad på PIR-isoleringen
  6. Regelstommen 45 x 95 mm
  7. Isolerings skiva 95 mm tjock mellan reglar
  8. OSB skiva 12 mm
  9. Gipsskiva 13 mm

CLIMATEWALL

U-värde 0,091
(vid väggtjocklek 33 cm)
På vidstående bild till höger är kantisoleringen av bottenplattan
5–7 cm tjock med fasad överkant. Så ser en konventionell bottenplatta ut. Isoleringen är här sämre än i ett normalt isolerat fönster. Har vi ett hus på 130 kvm och sockeln är 20 cm hög motsvarar detta cirka 9 kvm eller 7–8 normalstora fönster. Detta är en stor energislukare.
En dålig kantisolering av bottenplattan kan jämföras med att gå ut en kall vinterdag med endast innertofflorna på. Du kommer snart att frysa om fötterna och gå in igen. CLIMATEWALL gör det möjligt att ta på ditt hus vinter-kängorna.
KALL OM FÖTTERNA
Konventionell bottenplatta
På vidstående bild till vänster kan vi se en extraisolerad bottenplatta med CLIMATEWALL.
Den kan isoleras väsentligen bättre än om man bygger med konventionell byggteknik.
Bottenplattan kan kantisoleras 15–20 cm beroende på vilken tjocklek man använder på PIR-isoleringen i väggkonstruktionen.
Bottenplatta med CLIMATEWALL
Infästning av fönster och dörrar sker i den konventionella byggtekniken med en regelstomme runt fönsteröppningen/ dörröppningen, som ger köldbryggor runt varje fönster och dörr (se värmekamerabilden till höger där blått är köldbrygga).
CLIMATEWALL fäster fönster/dörrar i det yttre skivmaterialet, som ger en köldbryggefri installation.
INGA KÖLDBRYGGOR
Ingen kedja är starkare än sin svagaste länk. Valet av fönster är viktigt i ett energisnålt hus. Väljer man en karm av trä, blir karmen i sig en köldbrygga. De konsumenter som väljer CLIMATEWALL får naturligtvis välja vilket fönster de vill.

Vi rekommenderar ett fönster med PVC-karm. Som bilden till vänster visar, består våra fönster av PVC, med inneslutna luftkuddar som fungerar som isolering.
Glaskasett med lågt U-värde och en PVC-karm och fönsterkonstruktionen blir en integrerad del av den energisnåla vägg-konstruktionen med mycket goda energivärden och täthet.
ENERGISNÅLA FÖNSTER
climatewall03001003.gif
Den moderna ytterväggen strävar efter en så tät huskonstruktion som möjligt. Vårt homogena PIR-skal i väggarna säkerställer mycket god täthet.
Infästningen av fönster och dörrar är inget undantag.
Ner mot bottenplattan skumfogas utrymmet mellan bottenplattans cellplast och väggkonstruktionens PIR-isolering.
CLIMATEWALL
= ENERGISMART
• Lätt konstruktion (cirka 1,2 ton lättare
   om huset är 1-plans och cirka 130 kvm)
• Inga genomgående träreglar
• PIR – högeffektiv isolering
• Köldbryggefri infästning av fönster/dörrar
• Ökad kantisolering av bottenplatta
• Mycket tätt klimatskal
• Brandsäker
CLIMATEWALL
- FÖRDELAR
Fredrik Karlsson på SWECO har i sin ”Konstruktion passivhus” poängterat att man omkring ett passivhus måste kunna rita isoleringsskiktet (klimat-skalet) runt hela huset utan att lyfta på pennan.
CLIMATEWALL – den moderna ytterväggen, tillsammans med de fördelar den ger, uppfyller detta krav på passivhus. Klimatskalet kan ritas utan att lyfta pennan.
Vad gäller väggkonstruktionens täthet kan vi också konstatera att den och dess ingående byggnads-detaljer ger konstruktionen en mycket god täthet.
KONSTRUKTION PASSIVHUS
Tagelgatan 13 B
462 41 VÄNERSBORG
Telefon: 0522-63 45 00
Besöksadress: Skalbanksvägen 6 E
451 55 UDDEVALLA
E-mail: klimatvillan@yahoo.se
www.klimatvillan.se
Marknadsförs av: